Eendracht Films
Contact Info
Privacy Policy
Beheer
De website www.eendrachtfilms staat onder beheer van Madw3b.nl.
Gegevens van bezoekers
Op deze site worden geen gegevens van bezoekers opgeslagen
Cookies
Wij gebruiken geen cookies voor de website
Vragen
Bezoekers kunnen contact opnemen met eendracht via Contact pagina
Aanpassen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
Vragen over Privacy Statement
Voor eventuele vragen over deze Privacy Statement kunt u Contact met ons opnemen.
Disclaimer
Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie
Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Eendracht Films staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud
Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij Eendracht Films
Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Eendracht Films.
Vragen over Privacy Statement
Voor eventuele vragen over deze Privacy Statement kunt u Contact met ons opnemen.
Sluit Video